SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

U 2013. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga u ukupnom procijenjenom iznosu od 504.000,00 kuna i to kako slijedi:

Redni broj


Opis

Procijenjena
vrijednost ulaganja (kn)


Izvor sredstava

1.

Vodovod i kanalizacija Sv. Petar - Jir

300.000,00

7 - prihodi od prodaje nefinancijske
imovine-300.000,00

2.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Brseč

14.000,00

1 - ostali izvorni prihodi-14.000,00

3.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda M. Draga

50.000,00

1 - ostali izvorni prihodi-50.000,00

4.

Sanitarna kanalizacija i vodoopskrba Kraj

60.000,00

1 - ostali izvorni prihodi-60.000,00

5.

Vodovod Lovrečići

70.000,00

1 - ostali izvorni prihodi-70.000,00

6.

Vodovod Belani

10.000,00

1 - ostali izvorni prihodi-10.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovog članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

1.ostali izvorni prihodi - 204.000,00 kn

2.prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 300.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 325-01/12-01/07

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

M. Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr