SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

43.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 58. sjednici održanoj dana 08. studenoga 2004. godine donijelo je

IZMJENE PLANA
nabave Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu

I.

U Planu nabave Grada Novi Vinodolski za 2004. godinu (»Službene novine« broj 5/04) tablični dio točke III. mijenja se te sada glasi:

2.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

50.000,00

265.000,00

530,00

 

Sanacija ostalih prilaza i spojeva

50.000,00

265.000,00

530,00

3.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

249.000,00

335.000,00

134,54

3.1.

Rekonstrukcija i proširenje postojeće javne rasvjete

220.000,00

335.000,00

152,27

3.2.

Prespajanje postojećih elemenata

10.000,00

0,00

0,00

3.3.

Izrada dijela katastra vodova

19.000,00

0,00

0,00

4.

ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

74.000,00

90.000,00

121,62

4.1.

Donacija »Ivanj«-u za uređenje slivnika ob. odvodnje na Trgu I.
Mažuranića i Trgu Vin. Zakona

74.000,00

90.000,00

121,62

 

SVEUKUPNO:

385.000,00

822.000,00

213,51

 

R.
br.

Opis nabave


Pozicija-konto


Iznos u kn

Procijenjena vrijednost u kn

1.

Gradnja ulice Prisika

6535-4213

900.000,00

737.000,00

2.

Izrada UPU UTN Panos

5735-4264

300.000,00

246.000,00

3.

Izrada UPU poslovne zone zapad

5740-4264

200.000,00

164.000,00

4.

Izrada UPU poslovne zone Kargač

5750-4264

200.000,00

164.000,00

5.

Izrada UPU naselja Novi Vinodolski

5745-4264

500.000,00

410.000,00

Proračunska stavka

II.

Ove Izmjene plana stupaju na snagu danom donošenja i iste će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/04-01/2

Ur. broj: 2107/02-03-04-5

Novi Vinodolski, 9. studenoga 2004.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=107&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr