SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

58.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup javnih površina
i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj
za postavljanje privremenih objekata,
reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/10 i 19/10-ispr., 11/11 i 15/12), u članku 21. u dijelu tablice: »VRSTA OBJEKTA-KIOSK do 12 m2, NAMJENA«, iza četvrte alineje dodaje se peta alineja: »-rekviziti za plažu, suveniri, bižuterija«, VREMENSKO RAZDOBLJE: »sezonski«, VISINA ZAKUPNINE PO ZONAMA: I. zona: »25.000,00 kn«, II. zona: »16.000,00 kn«, III. zona: »10.000.00 kn«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/10

Ur. broj: 2142-06-12-01-5

Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr