SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

56.

Na temelju članka 14. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

Druge izmjene i dopune
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva
i socijalne skrbi za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 52/11 i 30/12), u članku 3.

točki 2. alineji 2. brojka: »10.000,00«

zamjenjuje se brojkom »5.000,00«

točki 2. alineji 6. brojka: »250.000,00«

zamjenjuje se brojkom »290.000,00«

točki 2. alineji 7. brojka: »19.000,00«

zamjenjuje se brojkom »15.300,00«

točki 2. alineji 9. brojka: »100.000,00«

zamjenjuje se brojkom »125.000,00«

točki 2. alineji 10 brojka: »25.000,00«

zamjenjuje se brojkom »37.000,00«

Članak 2.

Druge izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/12-01/10

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr