SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

54.

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA GRADNJE
KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Planu komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/ 11 i 30/12), članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini planirani su rashodi za sljedeće investicije:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/10

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 

II. Izmjena i dopuna Plana gradnje komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr