SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

53.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11 i 30/12), članak 1. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02 i 144.5) u ukupnom iznosu od 819.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 209.000,00 kn , prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 510.000,00 kn, te potpora PGŽ u iznosu od 100.000,00.

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina i to:

- za lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 2.163.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava donacije Janaf-a u iznosu od 1.548.000,00 , naknade za legalizaciju 15.000,00 i komunalnog doprinosa u iznosu od 600.000,00.

- za nabavu opreme (poz 137.01) u iznosu od 860.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 656.576,00 kn , donacija TZ u iznosu od 164.424,00 kn i naknade za prodaju grobnica u iznosu od 39.000,00 kn.

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj - izrada projekta (poz 146) u iznosu od 10.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126 ) u iznosu od 126.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 122.000,00 kn i koncesija iz komunalnih djelatnosti u iznosu od 4.000,00 kn,

5. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 668.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 168.000,00 kn i sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 500.000,00 kn.

6. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.3) u ukupnom iznosu od 134.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka -HBOR.

7. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.7) u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn, osiguravaju se iz naknade za prodaju grobnica u iznosu od 13.000,00 kn i komunalnog doprinosa u iznosu od 3.000,00 kn.

Sredstva komunalnog doprinosa planirana su u iznosu od 2.725.649,00 kn.

Od navedenog iznosa, 1.768.576,00 kn utrošiti će se za financiranje Programa gradnje komunalne infrastrukture, dok će se preostali iznos od 957.073,00 kn utrošiti za za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008. - 2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade jer je tim sredstvima bila financirana gradnja mrtvačnice na groblju Sv. Duh.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

Klasa: 021-05/12-01/10

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje ob  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr