SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

52.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11 i 30/12), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6.747.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu od 5.444.500,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 300.000,00 kn,

-sredstava koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 525.962,20 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru 235.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu od 191.537,80 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 50.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 7.344.310,35 kn.

Pored rashoda za Program održavanja komunalne infrastrukture, komunalna naknada u iznosu od 524.496,76 kn namjenski će se utrošiti za djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Komunalna naknada u iznosu od 1.375.313,59 kn utrošit će se za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.-2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/10

Ur. broj: 2142-06-12-01-3

Omišalj, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr