SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

25.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 10. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2013. godinu koja su osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća u iznosima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel za financije.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-23

Malinska, 10. prosinca 2012.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr