SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 36. Ponedjeljak, 22. studenog 2004.
OPĆINA MATULJI
21

20.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 11. studenoga 2004. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Matulji za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

UPRAVNI ODJ. ZA UPRAVU I SAMOUPR.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2004. god., stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/11

Ur. broj: 2156-04-04-01

Matulji, 11. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v.r.

50.130.969,00

planirani iznos


01 Opće javne usluge 8.101.500,00

011 Izvršna zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 540.000,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 540.000,00

013 Opće usluge 2.071.500,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 2.071.500,00

015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 120.000,00

0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 120.000,00

017 Transakcije vezane za javni dug 5.370.000,00

0170 Transakcije vezane za javni dug 5.370.000,00

03 Javni red i sigurnost 330.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 330.000,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 330.000,00

04 Ekonomski poslovi 7.722.040,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov 530.000,00

0421 Poljoprivreda 350.000,00

0422 Šumarstvo 180.000,00

045 Promet 7.192.040,00

0451 Cestovni promet 7.192.040,00

05 Zaštita okoliša 985.000,00

051 Gospodarenje otpadom 885.000,00

0510 Gospodarenje otpadom 885.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 100.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 100.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 28.112.429,00

061 Razvoj stanovanja 1.875.699,00

0610 Razvoj stanovanja 1.875.699,00

062 Razvoj zajednice 4.869.211,00

0620 Razvoj zajednice 4.869.211,00

063 Opskrba vodom 19.105.000,00

0630 Opskrba vodom 19.105.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.275.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.275.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 987.519,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 987.519,00

07 Zdravstvo 300.000,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 300.000,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 300.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 1.140.000,00

081 Službe rekreacije i sporta 440.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 440.000,00

082 Službe kulture 497.000,00

0820 Službe kulture 497.000,00

084 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

0840 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 33.000,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 33.000,00

09 Obrazovanje 2.860.000,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.788.000,00

0911 Predškolsko obrazovanje 2.600.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 188.000,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 33.000,00

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 33.000,00

094 Visoka naobrazba 39.000,00

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 39.000,00

10 Socijalna zaštita 580.000,00

101 Bolest i invaliditet 240.000,00

1012 Invaliditet 240.000,00

102 Starost 140.000,00

1020 Starost 140.000,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 200.000,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 200.000,00


01 Opće javne usluge 8.101.500,00

011 Izvršna zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 540.000,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 540.000,00

013 Opće usluge 2.071.500,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 2.071.500,00

015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 120.000,00

0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 120.000,00

017 Transakcije vezane za javni dug 5.370.000,00

0170 Transakcije vezane za javni dug 5.370.000,00

03 Javni red i sigurnost 330.000,00

032 Usluge protupožarne zaštite 330.000,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 330.000,00

04 Ekonomski poslovi 7.722.040,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov 530.000,00

0421 Poljoprivreda 350.000,00

0422 Šumarstvo 180.000,00

045 Promet 7.192.040,00

0451 Cestovni promet 7.192.040,00

05 Zaštita okoliša 985.000,00

051 Gospodarenje otpadom 885.000,00

0510 Gospodarenje otpadom 885.000,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 100.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 100.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 28.112.429,00

061 Razvoj stanovanja 1.875.699,00

0610 Razvoj stanovanja 1.875.699,00

062 Razvoj zajednice 4.869.211,00

0620 Razvoj zajednice 4.869.211,00

063 Opskrba vodom 19.105.000,00

0630 Opskrba vodom 19.105.000,00

064 Ulična rasvjeta 1.275.000,00

0640 Ulična rasvjeta 1.275.000,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 987.519,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 987.519,00

07 Zdravstvo 300.000,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 300.000,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 300.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 1.140.000,00

081 Službe rekreacije i sporta 440.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 440.000,00

082 Službe kulture 497.000,00

0820 Službe kulture 497.000,00

084 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

0840 Religijske i druge službe zajednice 170.000,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 33.000,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 33.000,00

09 Obrazovanje 2.860.000,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.788.000,00

0911 Predškolsko obrazovanje 2.600.000,00

0912 Osnovno obrazovanje 188.000,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 33.000,00

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 33.000,00

094 Visoka naobrazba 39.000,00

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 39.000,00

10 Socijalna zaštita 580.000,00

101 Bolest i invaliditet 240.000,00

1012 Invaliditet 240.000,00

102 Starost 140.000,00

1020 Starost 140.000,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 200.000,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 200.000,00

 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=106&mjesto=51211&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr