SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 3. stavka 13. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2012.g., donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima
za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti
fizičkoj ili pravnoj osobi

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi (»Slu

žbene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/00, 25/ 02,40/05,3/10 i 22/10), u članku 1. stavku 1., točki 1., iza alineje 2., dodaje se nova alineja 3., koja glasi:

»- sječa i orezivanja visokih stabala s autokošarom.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Poslovi sječe i orezivanje visokih stabala s autokošarom podrazumijevaju radove na održavanju visokih stabala u drvoredima i ostalim javnim površinama koja, radi njihove stabilnosti i sigurnosti građana i objekata treba orezati ili posjeći, a za što treba korištenje dodatne opreme i autokošare.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/19

Ur.broj: 2156/02-01-12-1

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr