SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09) i članka i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Lovran u 2013. godini.

Članak 2.

Općina Lovran u Proračunu za 2013. godinu planira ostvariti prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 294.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Lovran, obogaćenje ponude kulturno umjetničkih sadržaja, a sve u cilju produženja turističke sezone. Program će se realizirati kroz programe i aktivnosti planirane u Proračunu Općine Lovran za 2013. godinu, kako slijedi:

- održavanje manifestacije »Karneval«, iznos 60.000,00 kuna,

- održavanje manifestacije »Marunada«, iznos 100.000,00 kuna i

- održavanje čistoće javnih i uređenje zelenih površina, iznos 134.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/12-01/14

Ur.broj: 2156/02-01-12-01

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr