SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11), članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA za razdoblje 2013. - 2015. godine

Članak 1.

Ovim planom utvrđuju se vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi na području Općine Lovran u razdoblju 2013. - 2015. godine, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina i izvori financiranja.

Članak 2.

U razdoblju 2013. - 2015. godine na području Općine Lovran planiraju se graditi slijedeće vodne građevine:

Redni
broj

Vrsta komunalnih vodnih građevina

Procijenjena vrijednost

Izvori sredstava

1.

Izgradnja sanitarne kanalizacije

200.000,00 kn

- sredstva proračuna

2.

Izgradnja vodoopskrbe Visoke zone
Lovrana

8.285.892,00 kn

- sredstva proračuna
- Hrvatske vode

3.

Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja Školarovo

4.579.115,00 kn

- sredstva proračuna
- Hrvatske vode

4.

Vodoopskrba Medveja - Kali

1.500.000,00 kn

- sredstva proračuna
- Hrvatske vode

5.

Izgradnja oborinske kanalizacije

252.000,00 kn

sredstva proračuna

Članak 3.

U Proračunu Općine Lovran za razdoblje 2013. - 2015. godine osigurat će se razmjerni dio sredstva za gradnju komunalnih vodnih građevina iz članka 2. ovog Plana.

Članak 4.

Plan gradnje vodnih građevina provodi KD Komunalac d.o.o. Opatija koji u provedbi istog ima prava i obveze investitora, a o izvršenju Plana podnijet će godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Lovran.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 404-01/12-01/02

Ur.br.: 2156/02-01-12-02

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr