SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pričišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/ 11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. g., donosi

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

I.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lovran u 2013. godini za:

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- javnu rasvjetu

- groblje

- sanaciju odlagališta komunalnog otpada

1. NERAZVRSTANE CESTE

1.1. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta

1.1.1 Rekonstrukcija ceste bivša vojarna 2.200.000,00

1.1.2. Rekonstrukcija ceste Obrš 500.000,00

1.1.3. Izgradnja ceste Rezine - Peharovo 150.000,00


Ukupno nerazvrstane ceste 2.850.000,00


Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.850.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE

2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine

2.1.1. Uređenje obalnog puta Lovran 80.000,00

2.1.2. Uređenje javnih površina uz obalni put 90.000,00

2.1.3. Izgradnja šetnice Lovran-Medveja 150.000,00

2.1.4. Izgradnja nogostupa Lovran-Medveja 600.000,00

2.1.5. Postava ograde u Bahovoj ulici 50.000,00

2.1.6. Izgradnja ugibališta pokraj lovranske
bolnice 450.000,00

2.1.7. Postava ograde pokraj odmarališta Toplice 50.000,00

2.1.8. Izgradnja autobusnog stajališta u Tuliševici 15.000,00

2.1.9. Uređenje parka u Medveji-automatsko
navodnjavanje 35.000,00


Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine 1.480.000,00


Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.480.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju,

Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji:

3.1.1. Izgradnja javne rasvjete u Lovranu 60.000,00

3.1.2. Izgradnja javne rasvjete cesta Vojarna 70.000,00

3.1.3. Izgradnja javne rasvjete u Lignju 15.000,00

3.1.4. Izgradnja javne rasvjete u Tuliševici 15.000,00

3.1.5. Izgradnja javne rasvjete ceste Obrš 110.000,00

3.1.6. Izgradnja javne rasvjete u Medveji 29.000,00


Ukupno javna rasvjeta 299.000.00


Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 299.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

4. GROBLJE

4.1. Proširenje groblja u Lovranu 500.000,00


Ukupno groblje 500.000,00


Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 500.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

5. GOSPODRENJE OTPADOM

5. 1. Sufinanciranje programa sanacije odlagališta

komunalnog otpada »Osojnica« 210.000,00


Ukupno gospodarenje otpadom 210.000,00


Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 210.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (sredstva od prodaje nefinancijske imovine).

II.

6. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 5.129.000,00

- ostala sredstva Proračuna 210.000,00


Ukupno: 5.339.000,00


III.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. g.

Klasa: 363-01/12-01/53

Ur. broj: 215602-01-12-1

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr