SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodene novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode za nefinancijsku imovinu i plan kapitalnih pomoći i donacija, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur.broj: 2156/02-01-12-55

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v.r.

 

Plan razvojnih programa za 2013. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr