SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 114. b, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Općine Lovran.

Članak 2.

Općina Lovran u Proračunu za 2012. godinu planira ostvariti prihod od spomeničke rente u iznosu od 500.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za održavanje i uređenje građevinskih i ostalih objekata na području Kulturno-povijesne cjeline naselja Lovran, planiranih u Proračunu Općine Lovran za 2012. godinu, na slijedećim aktivnostima i projektima:

- održavanje komunalne infrastrukture, iznos 100.000,00 kuna.

- održavanje stambenog prostora, iznos 150.000,00 kuna,

- održavanje poslovnih prostora, iznos 150.000,00 kuna,

- uređenje Starog grada u Lovranu, iznos 100.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/15

Ur.broj: 2156/02-01-12-01

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr