SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 5. i članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
I PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI OPĆINE LOVRAN ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/11) mijenja se Plan raspodjele sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite u 2012. godini koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 2..

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-

goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/11-01/03

Urudžbeni broj: 2156/02-01-12-75

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

Plan rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite Općine Lovran u 2012. godini

Redni broj

PROGRAM

Plan 2012.

Povećanje/smanjenje

Novi Plan 2012.

1.

Jednokratne pomoći u novcu

26.000

26.000

2.

Dar novorođenoj djeci

30.000

30.000

3.

Nabava drva za ogrijev

7.000

7.000

4.

Pogrebni troškovi

7.000

7.000

5.

Prehrana učenika u osnovnoj školi

80.000

80.000

6.

Prehrana djece u vrtiću

66.000

66.000

7.

Prehrana dojenčadi

10.000

10.000

8.

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

100.000

100.000

9.

Jednokratne pomoći u naravi

75.000

75.000

10.

Sufinanciranje prijevoza posebnih socijalnih skupina

30.000

8.000

38.000

11.

Prijevoz djece s teškoćama u razvoju

86.000

86.000

12.

Stručna pratnja djece s teškoćama u razvoju

7.100

1.800

8.900

13.

Sufinanciranje troškova stanovanja

5.000

5.000

14.

Sufinanciranje troškova najma stana

5.000

5.000

15.

Prigodni darovi za djecu i starije osobe

15.000

15.000

16.

Pomoć u kući osobama treće životne dobi

78.500

78.500

17.

Pomoć humanitarnim organizacijama

28.000

28.000

18.

Sufinanciranje rada Hrvatskog crvenog križa

27.000

27.000

19.

»Sufinanciranje Udruge »«Zdravi put»««

4.600

4.600

20.

Dufinanciranje Gorske službe spašavanja

7.000

7.000

21.

Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći

44.000

44.000

22.

Sufinanciranje pedijatrijske ambulante

131.700

131.700

23.

Sufinanciranje zdravstvene zaštite djece - cjepivo

8.000

8.000

24.

Pomoć djeci s teškoćama u govoru - logopedske vježbe

20.000

20.000

25.

Nabava kardiološke opreme za Thalassotherapiju Opatija

100.000

100.000

200.000

Ukupno:

997.900

109.800

1.107.700

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr