SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2012. s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode za nefinancijsku imovinu i plan kapitalnih pomoći i donacija, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur.broj: 2156/02-01-12-72

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih pr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr