SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE LOVRAN ZA 2012. I PROJEKCIJE
ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Lovran za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 45/11) u članku 1. mijenjaju se A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun zaduživanja/financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu  

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-12-71

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine L  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr