SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine
Baška za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

. poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

. sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

. stručnim nadzorom,

. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava
natjecanja pomlatka,

. stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih
organizacija,

. zdravstvenom zaštitom sportaša,

. stipendiranjem vrhunskih sportaša,

. održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. provode se kroz rad sportskih društava, kako na području Općine Baška, tako i šire.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2013. godinu i to kako slijedi:

. sufinanciranje rada S.D. »Vihor« Baška 70.000,00

. sufinanciranje rada NK »Vihor« 130.000,00

. sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 5.000,00

. sufinanciranje rada LD »Kamenjarka«
Baška 10.000,00

. Moto klub »Krk« 5.000,00

. NK »Krk« 2.000,00

. AK »Krk« 5.000,00

. JK »Krk« 23.000,00

. sportske stipendije 16.500,00

. ostala pokroviteljstva i proslave 14.000,00


UKUPNO 280.500,00


Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju pravovaljanih akata, te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obvezna svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Baška godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače, izvršenje financijskog plana, odnosno programa rada za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-13

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr