SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

54.

U smislu članaka 10. stavci 2. i 3. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU

1. U svrhu zaštite lučice Bujmer (gr.č. br. 663 i 681, obje k.o. Baška) na pomorskom dobru na području Općine

Baška, Udruzi Buymer iz Baške, odobrava se, o vlastitom trošku, izvesti radove u lučici Bujmer, kako slijedi:

. sanirati lukobran,

. sanirati i urediti zgradu,

. očistiti objekt i područje oko istoga, te pripadajuće podmorje od krupnog i sitnog otpada.

Ne dozvoljava se, pri građevinskoj sanaciji objekata, ni na koji način i ni iz kojih razloga, izlaziti iz postojećih gabarita objekata.

2. Radove iz prethodne točke odobrava se izvoditi najkasnije do 31. ožujka 2013. godine.

3. O početku i završetku radova koji su predmet ove Odluke Udruga Buymer je obvezna obavijestiti Općinu Baška.

4. Odobrenje iz točke 1. ove Odluke ne pretpostavlja nikakvo posebno pravo Udruge Buymer:

.obavljati bilo kakvu djelatnost na dijelu pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke, tako niti onu koja se ne obavlja radi stjecanja dobiti (jer, kako ja shvaćam ne postoje zakonske pretpostavke za dodjelu koncesije za posebnu upotrebu),

.na bilo koji način opstruirati opću upotrebu pomorskog dobra.

5. Ovlašćuje se Općinski načelnik temeljem ove Odluke i u skladu s istom zaključiti ugovor s korisnikom odobrenja iz točke 1.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-17

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr