SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška imenuje se u sastavu:

1. Hajrudin Mulaosmanović (zamjenik Općinskog načelnika) - načelnik stožera,

2. mr. sc. Aleksandar Čubranić, dr. med. (potpredsjednik Općinskog vijeća), član,

3. Neven Dorčić (voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela), član,

4. Silvija Capić, dipl. ing. kraj. arh. (direktorica T.D. Baška d.o.o.), član,

5. Snježana Grgurić, dr. med., liječnica u ordinaciji opće medicine u Baški, član,

6. Borislav Jelušić (zapovjednik DVD-a Baška), član,

7. Zdenko Košaroš (djelatnik DUZS, Područni ured Rijeka), član,

8. Dejan Hriljac (načelnik Policijske postaje Krk PU PGŽ), član.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 810-01/12-01/6

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-1

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr