SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/09, 36/10, 39/ 10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o uključivanju Općine Baška u provedbeni program
izgradnje stanova po Programu društveno poticane
stanogradnje (POS)

Članak 1.

Općina Baška ima namjeru uključiti se u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - (POS), sa ciljem da se građanima omogući kupnja stana po povoljnijim kreditnim uvjetima i na taj način pomogne u rješavanju stambenog pitanja.

Članak 2.

Općina Baška kao jedinica lokalne samouprave za izgradnju stanova osigurati će građevinska zemljišta:

-u Jurandvoru, k.č. 3768, 3769, 3771 i 3772/1 sve k.o. Baška, ukupne površine 1213 m2

-u Dragi Bašćanskoj, na lokaciji ''Perina mekot'', katastarske oznake k.č. 294 k.o. Draga Bašćanska površine 2582 m2

Općina Baška obvezuje se osigurati odgovarajuću komunalnu infrastrukturu i priključke na istu, u skladu sa člankom 6. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Članak 3.

Općina Baška aktivirati će neposrednu suradnju na izgradnji stanova POS-a s APN-om, Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Članak 4.

Općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a. Povjerenstvo se sastoji od pet članova (četiri člana predstavnika Općine i jedan predstavnik APN-a).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-21

Baška, 14. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr