SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

Programom zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osigurava se djelomična provedba preventivne i primarne zdravstvene zaštite, te zaštita i pomaganje osobama, koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu, niti same, niti uz pomoć članova obitelji, zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati zdravstveni i opći životni standard svih građana, prvenstveno onih socijalno ugroženih i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, koji su zbog različitih uzroka, potrebiti takve pomoći.

Članak 3.

Općina Baška, osiguravanjem besplatnih ultrazvučnih pregleda, sufinanciranjem rada hitne medicinske pomoći i turističke ambulante, te pružanjem socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 20/10, 36/10) i temeljem akata predstavničkog i izvršnog tijela donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, nastoji ostvariti ciljeve iz prethodnog članka.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2013. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.financiranje ultrazvučnih pregleda za
stanovnike Općine Baška 18.000,00

.sufinanciranje rada turističke ambulante 345.000,00

.pomoć za podmirenje troškova uređenja
prostorija u kojima je radila turistička
ambulanta i popravak opreme 10.000,00

.sufinanciranje HMP 9.948,00

.financiranje nabave opreme za KBC Rijeka 45.918,25

.sufinanciranje nabave opreme za
Thalassotherapiju Opatija 23.202,67

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 35.000,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 80.000,00

. jednokratna novčana pomoć 130.000,00

. sufinanciranje smještaja djece u
dječjem vrtiću 9.600,00

. sufinanciranje troškova stanovanja 30.000,00

. sufinanciranje školske marende 2.660,00

. sufinanciranje nabave udžbenika 35.000,00

. novčana pomoć za studiranje 6.000,00

. pomoć u prigodi blagdana
(novčana i namirnice) 24.000,00

. ostale pomoći i donacije 15.000,00


U K U P N O: 819.328,92


Članak 5.

Raspored sredstava sukladno pravovaljanoj odnosnoj dokumentaciji i odlukama izvršnog tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-12

Baška, 14. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr