SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

.promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, te zaštitom spomenika kulture,

.društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

.sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, stimuliranjem deficitarnih zanimanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2013. godinu:

. sufinanciranje rada KD »Šoto 60.000,00

. sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

. sufinanciranje rada Društva Sinjali 30.000,00

. mala škola glagoljice 5.000,00

. sufinanciranje tiskanja knjiga 5.000,00

. sufinanciranje Festivala folklora
otoka Krka 7.000,00

. sufinanciranje filma »AZ, Branko
pridivkom Fučić« 5.000,00

. zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 32.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Marko 5.650,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Lucija 100.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Križ 20.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Ivan 10.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Trojica 10.000,00

. zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 131.250,00

. sufinanciranje bibliobusa 18.000,00

. organizacija ostalih kulturnih događanja 70.000,00


Ukupno: 510.900,00


Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2013. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 1,521.600,00

. dječji vrtić - nabava opreme 8.000,00

. dječji vrtić - izleti, predstave i sl. 3.000,00

. izgradnja osnovne škole 6,500.000,00

. financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 135.600,00

. sufinanciranje rada voditelja 11.712,00

. sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 64.700,00

. sufinanciranje nabave knjiga 5.000,00

. sufinanciranje glazbene nastave 10.000,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 32.000,00

. stipendije (nadareni učenici, deficitarna
zanimanja, studenti) 193.950,00

. sufinanciranje školarine 8.092,61

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 21.000,00


Ukupno:8,514.654,61


Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka izvršnog tijela i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-11

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr