SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se programom gradnje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu,

-odlaganje komunalnog otpada.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova gradnje sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 7.234.577,52 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 7.414.577,52 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-9

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

Godišnji Program gradnje objekata i uređ  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=10007&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr