SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2012. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se planom, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji komunalnih vodnih građevina na području Općina Baška u 2013. godini to onih za:

-opskrbu pitkom vodom,

-odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim se planom utvrđuje opis i opseg poslova gradnje s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje istoga s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za građenje za komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda planirana su u iznosu od 859.158,00 kuna, a osigurat će se, kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-12-8

Baška, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr