SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 36. Ponedjeljak, 22. studenog 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
109

108.

Na temelju točke V. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki na jadranskoj obali Balkana« (»CONNECT«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta, točke V. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana; razvoj tehničke pomoći, logistike i tržišta« (»FISH.LOG«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) te članka 53. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 94. sjednici od 11. studenoga 2004. godine donijelo

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijskog
odbora Primorsko-goranske županije za usmjeravanje
i provedbu projekata »CONNECT« i »FISH.LOG«

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuju članovi Koordinacijskog odbora Primorsko-goranske županije za usmjeravanje i provedbu projekata »CONNECT« i »FISH.LOG« (dalje u tekstu: Koordinacijski odbor).

Članak 2.

Koordinacijski odbor ima savjetodavni karakter, a osniva se s ciljem omogućavanja svrsishodnog, učinkovitog, funkcionalnog i koordiniranog izvršenja obveza preuzetih Odlukom o pristupanju projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki na jadranskoj obali Balkana« (»CONNECT«) i Odlukom o pristupanju projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana; razvoj tehničke pomoći, logistike i tržišta« (»FISH.LOG«) te prihvaćanjem pripadajućih Konvencija između partnera u ostvarivanju projekata »CONNECT« i »FISH.LOG«.

Članak 3.

Zadaće i ovlasti Koordinacijskog odbora su da u okviru Financijskih planova Fondova za ostvarivanje projekata »CONNECT« i »FISH.LOG« utvrđuje prijedloge odluka i zaključaka za Županijsko poglavarstvo u vezi s:

. usmjeravanjem, koordiniranjem i provedbom programa, odnosno izvršavanjem zadataka planiranih u sklopu Konvencija između partnera u ostvarivanju projekata »CONNECT« i »FISH.LOG«

. podnošenjem tromjesečnih izvješća

. raspolaganjem sredstvima u vezi s nabavom roba, usluga i ustupanjem radova do visine iznosa utvrđenog po programima, aktivnostima i projektima odnosno po namjenama i vrstama troška

. dodjelom financijskih sredstava iz Proračuna Primorsko-goranske županije na račun Fondova.

Članak 4.

Koordinacijski odbor u pravilu, radi i odlučuje na sjednicama.

Koordinacijski odbor donosi pravovaljane odluke, odnosno zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Koordinacijskog odbora.

Svaki član Koordinacijskog odbora ima pravo na jedan glas. Odluke i/ili zaključci se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. U slučaju jednakog broja glasova donijeta je ona odluka i/ili zaključak za kojeg je glasovao predsjednik Koordinacijskog odbora.

Članak 5.

Koordinacijski odbor ima predsjednika i osam (8) članova.

Sastav Koordinacijskog odbora određuje se kako slijedi:

. Luka Denona, zamjenik župana Primorsko-goranske županije nadležan za gospodarske djelatnosti, predsjednik,

. Ivo Zrilić, član Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije nadležan za pomorstvo i promet, zamjenik predsjednika.

. Nikola Mendrila, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, član,

. dr. sc. Goran Kutnjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj, član,

. predstavnik Grada Rijeke, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje Grada Rijeke, član,

. predstavnik Lučke uprave Rijeka, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje Lučke uprave Rijeka, član,

. predstavnik Hrvatske gospodarske komore - Županijska komora Rijeka, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje Hrvatske gospodarske komore - Županijska komora Rijeka, član,

. predstavnik Hrvatske obrtničke komore - Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje Hrvatske obrtničke komore - Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, član,

. predstavnik Uprave za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje Uprave za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, član,

. predstavnik »Veletržnica Rijeka-Matulji« d.d., kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje, član,

Koordinacijski odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/31

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-10

Rijeka, 11. studenoga 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=106&mjesto=00001&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr