SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 51. Subota, 15. prosinca 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

64.

Na temelju 26. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09-isp.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 31. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
građenja komunalnih vodnih građevina
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata komunalnih vodnih građevina, te procjena troškova za gradnju istih, a za razdoblje od 01. 01. 2013. do 31. 12. 2013. godinu.

Pod vodnim građevinama u duhu odredbi Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) podrazumijevamo građevine namijenjene za obavljanje djelatnosti javne odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Novi Vinodolski, te se samim time kategoriziraju kao komunalne vodne građevine.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01. 01. 2013. do 31. 12. 2013. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Planirani rashod po osnovi točke A. (opskrba pitkom vodom), točke B. (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda), isfinancirati će se iz prihoda planiranih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Gradnji odvodnje Poslovne zone ZAPAD-I faza pristupiti će se po odobrenju sredstava Ministarstva poduzetništva iz projekta PODUZETNIČKI IMPULS III.

Gradnji vodoopskrbe Poslovne zone ZAPAD I. faza pristupiti će po dobivanju sredstava europskih fondova.

Članak 6.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Članak 7.

Ovaj Program objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 363-02/12-01/49

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

Program građenja komunalnih vodnih građe  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=814&mjesto=51250&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr