SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 35. Petak, 12. studenog 2004.
OPĆINA BAŠKA
41

39.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04)) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. studenoga 2004. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su poslovi i troškovi gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2004. godini, iskaz potrebnih financijskih sredstava, te izvori sredstava.

Članak 2.

Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini su namijenjena kako slijedi:

1. Otkup zemljišta: 4.146.346,08


1.1. područje DPU »Dječji vrtić-dvorana-škola« 2.284.075,48

1.2. ostalo - nerazvrstane ceste 1.862.270,60

2. Izgradnja kanalizacije: 1.345.461,20


2.1. kanalizacija »Gruh« (od M. Dorčić do Forze) 200.000,00

2.1. nastavak kanalizacije Batomalj 436.631,23

2.3. kanalizacija Skopalj 579.105,00

2.4. dio kanalizacije zone 10 28.263,85

2.5. dio kanalizacije naselja Zarok (K 3) 101.461,12

3. Asfaltiranje: 362.207,16


3.1. Zagrebačka - Lošinjska 219.207,16

3.2. Korudalj - Sv. Lucija 143.000,00

4. Nastavak uređenja mrtvačnice - okoliš 50.000,00


5. Izgradnja i održavanje šumskih prosjeka-poljskih puteva 165.000,00


6. Nabavka i montaža javne rasvjete: 411.806,75


6.1. zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela u staroj jezgri Baška (tip »Feral«) - 26 kom. 150.000,00

6.2. rasvjeta Ul. Skopalj (9 kom.) 35.000,00

6.3. Frankopanska ul. (7 kom.) 26.000,00

6.4. Zagrebačka ul. (10 kom) 23.253,20

6.5. kandelaberi jav. rasvjete Ul. Z. Čermakove (15 kom.) 43.151,40

6.6. zamjena rasvjetnog tijela u Ul. Kricin (1 kom.) (razbijanje temelja, izrada temelja, kandelaber kompl.) 6.000,00

6.7. rasvjetna tijela »Feral« za Jurandvor (5 kom.) 20.000,00

6.8. uređenje javne rasvjete na tenis terenima i minigolfu S.C. »Zablaće« 75.442,63

6.9. izrada rasvjetnih tijela u Ul. Stari dvori (izrada temelja, kabel, kandelaberi kompletni - 5 kom) 30.634,20

6.10. izrada rasvjetnih tijela u Ulici kralja Tomislava (kandelaber komplet - 1 kom.) 2.325,32

7. Uređenje parkirališta 141.800,00


UKUPNO (1 - 7): 6.622.621,19


Članak 3.

Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 4.100.000,00


. dio toč. 1. 3.134.186,09

. toč. 3. 362.207,16

. toč. 4. 50.000,00

. toč. 6. 411.806,75

. toč. 7. 141.800,00

2. naknada za priključenje 400.000,00


. toč. 2.1. 200.000,00

. dio. toč. 2.2. 200.000,00

3.prijenos neutrošenih sredstava
iz prethodne godine (dio toč. 2.3.) 43.837,80


4. sredstva proračuna 2.078.783,39


. dio toč. 1. 1.012.159,99

. dio toč. 2. 901.623,40

. toč. 5. 165.000,00

UKUPNO (1. do 4.): 6.622.621,19


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/13

Ur. broj: 2142-03-04-4

Baška, 4. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik

Ivan Čubranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr