SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

156.

Na temelju članka 121. stavka 2. , u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11 i 5/12), članka 28. točke 17. podstavka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ«, broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka

I.

Stjepan Kamber, predstavnik osnivača u Školskom odboru Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka, razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Marko Filipović, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-55

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=156
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr