SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju mjere 7.1.5. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine (»Narodne novine« broj 88/2011), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

AKCIJSKI PLAN
ZA PROVEDBU MJERA NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA
RAZDOBLJE 2013.- 2015. GODINE NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II.

Sredstva za provedbu mjera ovog Akcijskog plana koja se odnose na troškove izrade i distribucije, tiska promotivnog materijala, troškove seminara i edukativnih predavanja, radionica, troškove statističke obrade podataka, osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

III.

Ovaj Akcijski plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-50

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

Akcijski plan za provedbu mjera nacional  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr