SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

141.

Na temelju članka 10. stavka 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine« broj 11/99, 22/04, 32/04, 15/09, 26/09, 24/10, 14/11), članka 21. stavka 2. Statuta Županijske lučke uprave Krk, članka 26. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11), članka 28. točke 8. i 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno financijsko
zaduživanje i zaključivanje ugovora o kreditu Županijske lučke uprave Krk, radi dogradnje i uređenja trajektnog pristaništa Valbiska

I.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Krk za dugoročno financijsko zaduživanje u iznosu od 5.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i ostale naknade i troškove banke, kod »Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnice RIADRIA u Rijeci, Đ. Šporera 3, u svrhu dogradnje i uređenja trajektnog pristaništa Valbiska, a pod sljedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 5.000.000,00 kuna, (slovima: petmilijuna kuna)

- Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit s valutnom klauzulom vezano za EUR

- Namjena kredita: financiranje dogradnje i uređenja trajektnog pristaništa Valbiska

- Rok povrata kredita: 7 godina, u 28 jednakih tromjesečnih rata ( zadnji dan u mjesecu)

- Razdoblje počeka: nema

- Dinamika otplate glavnice i kamata:

. Rok otplate: 7 godina

. Način otplate glavnice: tromjesečno

. Broj rata: 28

. Dospijeće plaćanja glavnice: zadnjeg dana u tromjesečju

. Dospijeće prve rate kredita: 31.03.2015. godine

. Obračun kamate: tromjesečno

. Dospijeće kamate: zadnjeg dana u tromjesečju u roku 10 dana od dana obračuna

- Kamatna stopa: 4.648%

- Naknade:

. Naknada za odobrenje kredita: 10.000,00 kuna

- Efektivna kamatna stopa: 4,80%

- Razdoblje korištenja kredita: do 31.12.2021. godine

- Instrumenti osiguranja kredita:

. Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica),

. Dva komada bjanko akceptiranih mjenica s klauzulom »bez protesta« i mjeničnim očitovanjem.

II.

Daje se suglasnost ravnatelju Županijske lučke upravne Krk da s Privrednom bankom d.d. Zagreb, Podružnica RIADRIA Rijeka, Đ. Šporera 3, zaključi Ugovor o kreditu radi dogradnje i uređenja trajektnog pristaništa Valbiska u vrijednosti od 5.000.000,00 kuna. (Slovima: petmilijuna kuna) uvećano za pripadajuće kamate i naknadu za obradu kredita.

III.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Krk da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam da polugodišnje dostavlja Županu Primorsko-goranske županije ocjenu upotrebe sredstava kredita.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-23

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=141
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr