SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

136.

Na temelju članka 6. stavak 3. i članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28. točka 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine, donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godnu sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 I. OPĆI DIO PRORAČUNA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu rashodi / izdaci u iznosu 327.420.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-04/12-01/9

Ur. broj 2170/1-01-01/4-12-12

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

Proračun Primorsko-goranske županije za   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=136
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr