SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

135.

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 27. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine« broj 54/19), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine« broj 44/11) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu, B. Račun financiranja za 2012. godinu kako slijedi:

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Prorač una Primorsko-goranske županije za 2012. godinu rashodi/izdaci u iznosu 350.925.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima i po programima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/9

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-10

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjedinik
Ingo Kamenar, v. r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=135
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr