SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 48. Petak, 7. prosinca 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

45.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 150/11) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu
Općine Omišalj

1. Općina Omišalj prodat će zemljište u vlasništvu Općine Omišalj za proširenje okućnice u ulici Kralja Zvonimira u Njivicama, i to dio k.č. 4692/32 k.o. Omišalj, površine 276 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 627,01 kn/m2 odnosno u ukupnom iznosu od 173.054,76 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju zemljišta iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 27. listopada 2012.godine, utvrđuje se VLADO MANDIĆ iz Zagreba, Sveti Duh 100.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Omišalj kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta sa VLADOM MANDIĆEM iz Zagreba, Sveti Duh 100, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/12-01/22

Ur. broj: 2142-06-12-01-7

Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr