SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 48. Petak, 7. prosinca 2012.
OPĆINA OMIŠALJ

36.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenoga 2012. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE OMIŠALJ ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GOD.

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Omišalj za 2013. god. i projekcijama za 2014. i 2015. god. prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Posebni dio Proračuna za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. god.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna za 2013. god. i projekcije za 2014. i 2015. god. sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ovaj Proračun za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. god. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. god.

Klasa: 021-05/12-01/9

Ur. broj: 2142-06-12-01-4

Omišalj, 22. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

 

Proračun Općine Omišalj za 2013. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr