SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

44.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2012., donosi

II. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/11 i 23/12):

- članak 2. mijenja se i glasi:

- članak 4. mijenja se i glasi:

»Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1. prihodi od komunalne naknade - 940.000,00 kuna

2. prihodi od boravišne pristojbe - 105.500,00 kuna

3. višak prihoda iz prethodne godine - 28.269,47 kuna«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/28

Ur. broj: 2156/03-02-12-3

Mošćenička Draga, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=51417&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr