SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

40.

Na temelju članka 39. točke 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 32. Statuta Općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09. i 30/09.), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 29. studenog 2012. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Prihodi i primici iskazani prema izvorima financiranja:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

članak 4.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Rashodi i izdaci iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. sastavni je dio II. izmjene i dopune Proračuna za 2012. i Projekcije za 2013. i 2014. godinu.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2156/03-02-12-3

Mošćenička Draga, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedeljko Dražul. dipl. ing.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mo  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=51417&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr