SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA ČAVLE

 46.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 2.679.000 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-03-12-01-17

Čavle, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja v.r.

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=10008&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr