SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA ČAVLE

45.

Na temelju čl. 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle
u 2013. godini

Članak 1.

U Proračunu Općine Čavle za 2013. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2013. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 3.750,00 kn.

Članak 3.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2013. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 18.750,00 kuna

- Hrvatska demokratska zajednica 11.250,00 kuna

- Primorsko goranski savez 11.250,00 kuna

- Hrvatska narodna stranka - liberalni dem. 7.500,00 kuna

- Hrvatska seljačka stranka 3.750,00 kuna

- Hrvatska socijalno liberalna stranka 3.750,00 kuna

- Autonomna regionalna stranka Hrvatskog

primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke 3.750,00 kuna

Članak 4.

Ova Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2013. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-03-12-01-18

Čavle, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=10008&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr