SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
OPĆINA ČAVLE

42.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici 29. studenoga 2012. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE ČAVLE ZA 2013. godinu
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Čavle za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Izvršenje Proračuna za 2013. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2013. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2170-03-12-01-10

Čavle, 29. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

Proračun Općine Čavle za 2013. godinu i   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=810&mjesto=10008&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr