SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD VRBOVSKO

32.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 43. Zakona o Proračunu («Narodne novine« broj 87/08) i članka 17. i 31. Statuta Grada Vrbovskog («Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10 ) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (»SN PGŽ« broj 53/11, 16/12 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja, C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna, prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi: Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 17.259.436,61 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 1.000.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godine mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01-6

Urbroj: 2193-01-01/12-01

Vrbovsko, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrb  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr