SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

53.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12) na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u
2012. godini

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području grada Kraljevice u ukupnom procijenjenom iznosu od 15.537.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1

2

4

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena - priprema dokumentacije za gradnju

932.000

2.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka-Grobnik
- nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak izgradnje po II tranši kredita Projekt Jadran

11.210.000

2.1.

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju kanalizacije i rekonstrukciju vodovoda i gradnja

10.700.000

2.2.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Grad - analiza lokacija

510.000

3.

Dogradnja sustava Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za
EU fondove

2.850.000

3.1.

Izrada studije izvodljivosti s aplikacijom za EU fondove

1.150.000

3.2.

Dogradnja gradske mreže - projektiranje

1.600.000

3.3.

Studija utjecaja na okoliš sustava »Rijeka«

100.000

Ukupno

14.992.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

-116.286,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kraljevice,

-4.279.204,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

-3.870.950,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

-1.238.704,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

-1.858.056,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

-3.628.800,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području grada Kraljevice, kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1

2

3

1.

Strossmayerova i Jakovčićeva ulica (dio bez ceste u Jakovčićevoj) - dovršetak
pripreme dokumentacije i izgradnja vodnih građevina

522.000

2.

Banj - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

10.000

3.

Put za Banj - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

13.000

Ukupno

545.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

-95.000,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kraljevice,

-450.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 325-01/11-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-12-4

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr