SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

50.

Na temelju, članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10 124/11 i 86/12) i članaka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2013. godinu u ukupnoj svoti 1.445.000 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za sljedeće aktivnosti:

-sufinanciranje rada sportskih udruga i udruga tehničke kulture koje djeluju na području Grada Kraljevice i pokroviteljstva sportskih manifestacija u ukupnoj svoti 521.000 kn,

-održavanje Doma sporta Kraljevica i ostalih sportskih objekata u svoti 534.000 kn,

-ulaganja u sportske objekte u ukupnoj visini 390.000 kn.

Članak 3.

Sufinanciranje rada udruga ostvaruje se kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe sljedećim udrugama:

-Košarkaški klub Kraljevica,

-Nogometni klub Kraljevica,

-Nogometni klub »Primorac« Šmrika,

-Boćarski klub Križišće,

-DANCE QUEEN Kraljevica,

-Stolnoteniski klub Šmrika,

-JK »Oštro« Kraljevica,

-Taekwon-do klub Kraljevica,

-Šahovski klub Kraljevica,

-Dedomir, Križišće,

-Školski sportski klub Kraljevica,

-Paintball klub »Extreme« Kraljevica,

-Centar za robotiku »Robokra« Kraljevica,

-Ženski košarkaški klub »Frankopan« Kraljevica,

-Hrvatska zajednica tehničke kulture, Nacionalni centar Kraljevica,

-KPA Adria Kraljevica,

-Savez školskih sportskih društava i

-pokroviteljstva sportskih manifestacija.

Članak 4.

Održavanje Doma sporta Kraljevica za potrebe raznih udruga i grupa rekreativaca sastoji se iz režijskih izdataka za grijanje, rasvjetu, čišćenje i ostale komunalne usluge, domarsku službu i najam kotlovnice. Održavanje ostalih sportskih objekata sadrži režijske izdatke za energiju i održavanje.

Članak 5.

Ulaganja u sportske objekte uključuju:

- izgradnju igrališta za mali nogomet u Bakarcu i

- izmjenu krova na nogometnom igralištu u Šmriki.

Članak 6.

Isplata novčanih sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu.

Članak 7.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-'6/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-12-25

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr