SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

49.

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u 2013. godini u ukupnoj svoti 1.017.000 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena na sljedeće:

-financiranje redovite djelatnosti ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica i nabavku knjiga u visini 280.000 kn,

-sufinanciranje djelatnosti neprofitnih udruga kulture koje djeluju na području Grada Kraljevice u visini 122.000 kn,

-sufinanciranje tradicionalnih kulturnih manifestacija od značaja za Grad Kraljevicu i informiranje u visini 150.000 kn,

-tekuće održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan i crkve u Kraljevici u visini 325.000 kn i

-tekuće održavanje domova u Bakarcu, Križišću i Šmriki u visini 140.000 kn.

Članak 3.

Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica je proračunski korisnik.

Članak 4.

Sufinanciranje djelatnosti neprofitnih udruga kulture ostvaruje se kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe sljedećim udrugama:

- HGD »Zvijezda Danica« Kraljevica,

- KUD »Eugen Kumičić« Križišće,

- Narodna čitaonica i knjižnica Šmrika,

- Mesopustari Kraljevice,

- Udruga za čuvanje i njegovanje starih običaja Šmrika,

- Maškare Dol - Križišće,

- Udruga u kulturi »Stol« Kraljevica.

Članak 5.

Financiranje kulturnih manifestacija se ostvaruje se kroz izdatke za priredbu i tradicionalno darivanje predškolske djece povodom Dana Grada Kraljevica, »Sveti Nikola djeci« te financiranje ljetnjih kulturnih događaja.

Informiranje se ostvaruje se kroz izdatke za izdavanje lista »Frankopan« i sufinanciranje »Primorskog Novog lista«.

Članak 6.

Tekuće održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan i crkve u Kraljevici sastoji se iz izdataka za energiju, održavanje, čišćenje i ostale komunalne usluge dvoraca i rashoda za održavanje crkve.

Članak 7.

Tekuće održavanje domova u Bakarcu, Križišću i Šmriki sastoji se iz izdataka za energiju, održavanje, čišćenje i ostale komunalne usluge.

Članak 8.

Isplata novčanih sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu.

Članak 9.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-12-24

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr