SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

48.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka

143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 56/12) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2013. godinu u ukupnoj svoti 1.630.000 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena na sljedeće aktivnosti:

-sufinanciranje organiziranog predškolskog odgoja u ustanovi Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica u iznosu 1.400.000 kn,

-tradicionalno darivanje prvašića, »Dobro došli u školu«, u svoti 10.000 kn,

-sufinanciranje produženog boravka učenika Osnovne škole Kraljevica u visini 110.000 kn,

-vannastavne aktivnosti OŠ Kraljevica u visini 20.000 kn,

-sufinanciranje logopeda OŠ Kraljevica u visini 30.000 kn,

-nagrade i stipendije nadarenim učenicima i studentima u visini 60.000 kn.

Članak 3.

Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica proračunski je korisnik.

Članak 4.

Sredstva za ostale odgojno obrazovne aktivnosti iz članka 2. ovog Programa namijenjena su povećanju obrazovnog standarda učenika i studenata iznad Nacionalnog programa.

Članak 5.

Isplata novčanih sredstva iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-12-23

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr