SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD KRALJEVICA

47.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2012. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013. godinu u ukupnoj svoti 713.000 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za sljedeće aktivnosti:

- pomoći stanovništvu

- sufinanciranje udruga i ustanova socijalne skrbi i zdravstva

- nabavku opreme za zdravstvene ustanove.

Članak 3.

Prava na pomoć stanovništvu, u ukupnom iznosu 450.000 kn, definirana su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice, a ostvaruju se u sljedećim oblicima:

- sufinanciranje prehrane u visini 110.000 kn,

- sufinanciranje prijevoza učenika, invalida, dobrovoljnih davatelja krvi, djece HRVI i obitelji poginulih branitelja i umirovljenika u visini 120.000 kn,

- sufinanciranje troškova stanovanja u visini 55.000 kn,

- sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Orepčići u visini 20.000 kn,

- sufinanciranje nabavke školskih knjiga u visini 5.000 kn,

- isplata potpore za novorođenu djecu u visini 40.000 kn,

- stipendije u visini 20.000 kn,

- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženima u ukupnoj svoti 30.000 kn i

- pomoć djeci s teškoćama u razvoju 20.000 kn.

Članak 4.

Sufinanciranje udruga i ustanova socijalne skrbi i zdravstva u ukupnom iznosu 217.000 kn, odnosi se na:

- troškove četiri akcije dobrovoljnog davanja krvi,

- dezinsekciju i higijeničarsku službu,

- sufinanciranje organizirane palijativne skrbi Doma zdravlja Rijeka,

- financiranje preventivnih stomatoloških pregleda u Dječjem vrtiću »Orepčići«,

- ostvarenje programa Zavoda za javno zdravstvo Rijeka (»Zlatno doba života« i »Prevencija bolesti ovisnosti«),

- nabavku prigodnih poklon paketa umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima povodom Uskrsa i Božića,

- sufinanciranje rada ustanova i udruga socijalne skrbi i zdravstva koje djeluju na području Grada Kraljevice.

Članak 5.

Nabavka opreme, u ukupnom iznosu 30.000 kn, odnosi se na sufinanciranje nabavke kardiološke opreme za Thalassotherepiju Opatija i nabavke automobila za Dom za djecu Oštro.

Članak 6.

Isplata novčanih sredstava iz članaka 3., 4. i 5. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu.

Članak 7.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-12-22

Kraljevica, 28. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Alen Vidović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr