SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD CRIKVENICA

61.

Na temelju članka 3., 4. , 11. , 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11 i 90/11 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/07, 19/07, 40/09 i 31/10) u članku 2., iza točke 15. dodaju se sljedeće točke:

»16. održavanje automatske meteorološke postaje u Crikvenici;

17. dekoracija i iluminacija.«

Članak 2.

U članku 5. , stavku 1., iza točke 8. prijevoz putnika u javnom prometu, dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. održavanje automatske meteorološke postaje u Crikvenici.«

Članak 3.

U članku 17. stavak 1. iza podstavka pod nazivom »deratizacija i dezinsekcija« dodaje se četvrti podstavak koji glasi:

»- dekoracija i iluminacija.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/490

Ur. broj: 2107/01- 04/05-12-4

Crikvenica, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr