SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

47.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 36. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2012. godinu za:

. Javne površine,

. Nerazvrstane ceste,

. Javnu rasvjetu,

. Groblja.

Programom se utvrđuje:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Financijska sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna osigurati će se na sljedeći način: 80.000,00 kuna iz sredstava naknade za koncesije i 80.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.

Planirana izgradnja nerazvrstanih cesta za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Financijska sredstva u iznosu od 6.890.000,00 kuna osigurati će se na sljedeći način: 2.600.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 4.290.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Planirana izgradnja - proširenje javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Financijska sredstva u iznosu od 295.000,00 kuna osigurati će se na sljedeći način: 200.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 95.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 5.

Planirana izgradnja groblja za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Financijska sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna osigurati će se na slijedeći način: 120.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 200.000,00 kuna iz prihoda od prodaje grobnih mjesta.

Članak 6.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.665.000,00 kuna.

Članak 7.

Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-07/5-12-10

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Druge Izmjene Programa gradnje objekata   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr