SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 47. Petak, 30. studenog 2012.
GRAD BAKAR

40.

Na temelju članka 12. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine PGŽ« broj 42/07, 40/09 i 7/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 36. sjednici održanoj 29. studenoga 2012. g. donijelo je sljedeću

Odluka
o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Komisije za dodjelu stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Komisije za dodjelu stana u najam (»Službene novine PGŽ broj 44/09) članak 1. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi »Ivna Kauzlarić - član«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-07-12-9

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr